Tagged in: quan trọng

Tầm Quan Trọng Của Phỏng Vấn Xin Việc

Một cuộc phỏng vấn tìm việc làm cho phép một công ty có cơ hội tìm hiểu thêm về một ứng viên, trong khi ứng cử viên có cơ hội để làm quen với các yêu cầu của một vị trí nhất định. Quá trình này cho phép cả hai bên trao đổi thông tin, đặt câu hỏi và đánh giá tiềm năng thiết lập mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp. Cả hai bên có cơ hội để hiểu được những suy nghĩ và đánh giá về đối phương cũng như xác định được môi trường công ty có phù hợp với bạn hay không.

Tìm hiểu về năng lực doanh nghiệp

Nếu bạn có sự hiểu biết thấu đáo về việc mở công việc và khả năng diễn đạt những gì bạn mang lại cho vị trí là một tài sản lớn. Ngoài ra, khi nhà tuyển dụng trò chuyện với bạn trong suốt cuộc phỏng vấn sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc vào thực tế hằng ngày của nơi làm việc. Nếu cuộc phỏng vấn với tính chất đơn giản, nhẹ nhàng hoặc đơn giản là là một cuộc gặp gỡ, thảo luận, đó là một dấu hiệu cho thấy nơi môi trường làm việc có thể thoải mái và không quá có nhiều áp lực. Nếu buổi phỏng vấn tìm việc làm diễn ra một cách quá trang trọng và khiến bạn cảm thấy lo lắng, căng thẳng, nó có thể là một sự phản ánh của một nền văn hóa bảo thủ hơn.

 Khả năng của Bạn

Cuộc phỏng vấn sẽ giúp nhà tuyển dụng có ấn tượng đầu tiên về bạn và cung cấp cho bạn một cơ hội quan trọng để thể hiện các kỹ năng của mình. Cách thức bạn thể hiện mình thường xác định xem bạn được mời làm việc hay không. Bạn muốn tự thiết lập mình là một cá nhân có năng lực cao, phù hợp với vị trí cũng như mức lương cạnh tranh. Cuộc phỏng vấn cũng đặt ra giai đoạn cho mối quan hệ lâu dài của bạn với công ty, tạo ra tiềm năng cho sự tiến bộ của bạn.

Tiềm năng

Nếu bạn có một kế hoạch nghề nghiệp dài hạn, cuộc phỏng vấn tìm việc làm chính là cơ hội của bạn để đánh giá xem nhà tuyển dụng có cung cấp tiềm năng cho sự phát triển nghề nghiệp đó hay không. Khi thảo luận các mục tiêu tầm xa, các nhà tuyển dụng cũng có thể hiểu rõ hơn các mục tiêu của bạn, và bạn có thể đánh giá nếu có chỗ cho sự tăng trưởng đáng kể. Hỏi về các cơ hội cố vấn, chính sách của công ty đối với việc thúc đẩy từ bên trong và hỏi về các vị trí cấp trên mà bạn có thể sẽ tăng lên một ngày.

Xác định nguồn thu nhập

Nhiều nhà tuyển dụng không thảo luận về lương bổng và lợi ích trong suốt giai đoạn phỏng vấn việc làm. Sau khi thể hiện những kỹ năng và trình độ của bạn, đây là cơ hội để thảo luận về mức lương, mức bồi thường, tiền thưởng tăng ca, kế hoạch nghỉ hưu và các đãi ngộ khác. Bạn cũng có thể hỏi xem chương trình chia sẻ lợi nhuận và tiền thưởng có được đặt ra, và thảo luận về tiềm năng mà bạn có thể đạt được trong công việc.

Gặp gỡ đồng nghiệp tiềm ẩn

Một số dạng phỏng vấn, đặc biệt là các cuộc phỏng vấn hội đồng, dạng phỏng vấn này sẽ tạo cho bạn cơ hội gặp gỡ các đồng nghiệp tiềm năng. Điều này đặc biệt đúng trong các cuộc họp thứ hai và thứ ba khi người phỏng vấn cố gắng đánh giá mức độ phù hợp với đội ngũ hiện tại của bạn. Trò chuyện, chia sẻ với các nhân viên trong công ty có thể giúp bạn xác định xem vị trí và môi trường làm việc của công ty có thực sự phù hợp và khiến bạn yêu thích hay không. Bạn có thể hỏi nhân viên về những gì họ thích nhất về công việc của họ cũng như những gì họ cho là những khía cạnh thách thức nhất. Trong quá trình đó, bạn hãy chú ý cách mọi người tương tác với nhau, điều đó thể hiện mối quan hệ đồng nghiệp trong công ty.